Lösningar för individuella tandproteser

Att individualisera tandproteser ger dig möjligheten att få en tandprotes som passar dina önskemål. Du kan välja att till exempel individanpassa formen på tanden, tandens färg, typ av material samt tillbehör till dina proteser för att de ska uppfylla dina behov. Här nedan kan du läsa mer om några av de olika valmöjligheterna du har.

Hel- eller delprotes

Det finns både hel- och delproteser och vilken du behöver beror helt på dina behov. Helprotes behövs om du inte har några tänder medan en delprotes används när du har några egna tänder kvar. En tandprotes tillverkas efter en avgjutning av din gom för att den ska passa perfekt.

Välj den tandprotes du föredrar

När du är i behov av en tandprotes kan du göra en del val själv och vi har mångsidiga lösningar att erbjuda dig. Fördelarna är många med en löstagbar protes och det kan både vara en tillfällig och permanent lösning. Det är ett prisvärt alternativ för dig som saknar en eller flera tänder.

Rekommenderade inlägg