Mode

Mode kan definieras som sättet att klä; hur du ser ut, eller hur andra ser dig. Ordet användes först av Pierre Auguste Blanqui 1790. Det blev ett allt populärare mode uttalande i artonhundratalet Europa, där det tillämpades på kläder och accessoarer för att göra utseendet på kläder mer fashionabla män …